1. HOME
  2. Select Station
  3. Kitsunegasaki
  • S12
    Kitsunegasaki

Station Info

KitsunegasakiKitsunegasaki

Address
1-2-10 Uwahara, Shimizu-ku, Shizuoka City
Open
5:45~24:00